Disclaimer

Auteursrecht
Copyright Daimler Buses Nederland B.V.. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun rangschikking vallen onder het auteursrecht of andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, noch mogen deze objecten worden gewijzigd of opnieuw worden gepost op andere websites, apps of andere digitale inhoud (hierna "digitaal aanbod" genoemd). Sommige digitale aanbiedingen van Daimler Buses Nederland bevatten ook materiaal dat onderhevig is aan de auteursrechten van hun leveranciers.

Productvariaties
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen in dit digitaal aanbod zijn mogelijk voorbereid voor algemeen gebruik op het digitaal aanbod van Daimler Buses Nederland dat in verschillende landen over de hele wereld wordt onderhouden. Bijgevolg is een deel van de informatie en / of accessoires in sommige landen niet beschikbaar of zijn, om te voldoen aan de lokale marktvraag of regelgevende controles in dergelijke landen, mogelijk alleen beschikbaar in verschillende specificaties of configuraties.
Als u geïnteresseerd bent in een voertuigmodel, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw regio, dient u contact op te nemen met Daimler Buses Nederland en / of een plaatselijke erkende dealer voor het relevante product, voor informatie over huidige details in uw omgeving.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. De prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken die worden weergegeven in het digitaal aanbod van Daimler Buses Nederland het intellectuele eigendom van Daimler Truck AG, dit geldt met name voor de typeplaatjes van het model en de logo's en emblemen van het bedrijf.

Geen licenties
We hebben nagedacht over een innovatief en informatief digitaal aanbod. We hopen dat u even enthousiast zult zijn als wij over deze creatieve inspanning. U moet echter ook begrijpen dat Daimler Truck en Daimler Buses Nederland hun intellectuele eigendom moeten beschermen, inclusief hun patenten, handelsmerken en copyrights. Dienovereenkomstig wordt u hierbij op de hoogte gesteld dat noch dit digitaal aanbod, noch enig materiaal dat erin is opgenomen, op enigerlei wijze een licentie zal verlenen of zal worden gebruikt om een persoon een licentie te verlenen voor het intellectuele eigendom van Daimler Truck of Daimler Buses Nederland.
Geen garanties of verklaringen
De informatie in dit Digitale Aanbod wordt verstrekt door Daimler Buses Nederland "zoals deze is" en voor zover toegestaan door de wet, wordt verstrekt zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Hoewel de verstrekte informatie als juist wordt beschouwd, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten.
Ons digitaal aanbod bevat links naar externe sites, die niet onder de controle van Daimler Buses Nederland vallen. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site. Daimler Buses Nederland verstrekt deze links alleen aan u voor het gemak, en het opnemen van een link impliceert niet dat Daimler Buses Nederland de gelinkte site goedkeurt.

Informatie over online geschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een contactpunt voor buitengerechtelijke oplossingen met betrekking tot de contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten. U bereikt het ODR-platform via deze link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informatie volgens § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
We zullen niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG) en zijn niet wettelijk verplicht om dit te doen.

Volgorde van prioriteit
Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod hebben voorrang op deze Disclaimer.

en Mercedes-Benz zijn handelsmerken van Mercedes-Benz Group AG.